3 bước của quy trình xin nghỉ phép tiêu chuẩn cho doanh nghiệp

3 bước của quy trình xin nghỉ phép tiêu chuẩn cho doanh nghiệp

Trong thời gian làm việc, người lao động không thể tránh khỏi việc xin nghỉ phép vì nhiều lý do. Bởi vậy, các doanh nghiệp cần xây dựng quy trình xin nghỉ phép tiêu chuẩn để đảm bảo hiệu quả công việc ngay cả khi nhân viên xin nghỉ.  Trong bài viết dưới đây, Happy […]

Xem thêm