Cách tính lương theo hiệu quả công việc và ưu nhược điểm

Cách tính lương theo hiệu quả công việc trong tiếng Anh là Performance-Based Pay Plan. Thuật ngữ này chỉ phương pháp tính lương cho nhân viên dựa trên hiệu quả công việc mà họ đạt được theo mục tiêu đã đề ra ban đầu. Cụ thể thế nào là tính lương theo hiệu quả công […]

Xem thêm